Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

 

[email protected]   / [email protected]  (prodekan)

Elektrotehnika

Informatika in tehnologije komuniciranja

Medijske komunikacije

Mehatronika

Računalništvo in informacijske tehnologije

Telekomunikacije

Gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika

Predmetni učitelj – usmeritev Izobraževalno računalništvo

Elektrotehnika VS

Informatika in tehnologije komuniciranja VS

Mehatronika VS

Računalništvo in informacijske tehnologije VS

Študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ponuja kar 11 programov visokošolske in univerzitetne stopnje tehniških smeri, 7 programov druge stopnje in 3 programe tretje stopnje. Fakulteta se nahaja na Koroški cesti 46. Visokošolske smeri študentom ponudijo aplikativno znanje na podlagi večjega poudarka na strokovnih predmetih. Univerzitetne smeri pa s poudarkom na temeljnih znanjih pripravijo študenta, da nadaljuje pot na podiplomskih smereh. Študij na FERI je interdisciplinaren, pridobljena znanja so mednarodno uporabna, študentje pa razvijejo predvsem spodobnosti skupinskega dela. Sodobni laboratoriji in predavalnice omogočajo kakovostno delovno okolje in pridobivanje znanj za najbolj iskane poklice. Po raziskavah spadajo diplomanti FERI med 20 najbolj zaželjenih profilov oziroma poklicev na trgu. Trendi pa napovedujejo še več povpraševanja po inženirjih.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM Davor Ornik Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Marko Gluhak Koordinator tutorjev [email protected]