Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

 

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 4768 411

http://www.fe.uni-lj.si/ 

Študentski svet FE: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Brez omejitev. Študij 1. stopnje traja 3 leta.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Možnost zaposlitve po končani 1. stopnji je izredno visoka, zaposljiv kader na vseh področjih, plače so konkurenčne. Vrsta zaposlitve je odvisna od posameznika.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovne delavnice elektronike, programiranja, odprte kode, robotike, delavnice izdelave elektronskih vezij, spletnih strani, interdisciplinarni strokovni študentski projekti, delavnice Kariernega centra Univerze v Ljubljani, tutorstvo, jezikovni tečaji, športno društvo Fakultete za elektrotehniko, vokalna skupina Fakultete za elektrotehniko, različna tekmovanja, hackatoni in podjetniške delavnice.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Stromar.si je Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko in največja baza zapiskov za FE. Stromar.si organizira obštudijske dejavnosti; razne družbene informativne dogodke, ekskurzije in tečaje.

»Veliko praktičnega dela (veliko vaj in dela v laboratoriju), lepa urejenost fakultete, menza, možnost izposojanja gradiva na fakulteti (knjižnica), dobra podlaga za službo naprej – veliko sejmov, kjer imaš možnost povezovanja s podjetji, projekti v okviru faksa.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Aplikativna elektrotehnika (vsš)

Elektrotehnika (uni)

Multimedija (uni disciplinarni)

Multimedijske komunikacije (vsš)