Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA ENERGETIKO

 

[email protected]

Energetika

Visokošolski strokovni študijski program Energetika

Fakulteta za energetiko izvaja študijske programe v  Velenju in Krškem – regijah, ki sta najbolj vpeti v energetiko. Fakulteta izvaja visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski program Energetika. V Krškem se glavnina študija izvaja na Hočevarjem trgu 1, laboratorijske vaje pa v prostorih Inštituta za energetiko, na naslovu Vrbina 17. V Velenju se celoten študij izvaja v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) Velenje, na Koroški cesti 62a. Fakulteta študentom omogoča širok nabor izbirnosti predmetov, tudi v sklopu celotne Univerze v Mariboru, kar pomeni, da si lahko študent izbere sebi najzanimivejše predmete. S sodelovanjem z Univerzo v Mariboru je študentom fakultete FE omogočena mednarodna izmenjava v okviru sistema Erazmus+, s katero lahko študent v tujini opravi obveznosti Fakultete za energetiko UM. Po podatkih ankete Alumni kluba je 90% diplomantov FE, ki so sodelovali v anketi in niso nadaljevali študija na študijskih programih višje stopnje, zaposlenih.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za energetiko UM Klemen Srpčič Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Jan Lokar Koordinator tutorjev [email protected]