Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

 

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 476 85 00

www.fgg.uni-lj.si

Študentska organizacija FGG: [email protected] 

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Geodet, geoinformatik, gradbeni inženir, okoljski inženir.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dobrodelni december, Toast dan, smučanje s Silami FGG, bowling s Silami FGG, piknik FGG.

»Na UL FGG pridobimo znanja, s katerimi si lahko zgradimo stabilno, urejeno in varno prihodnost. Poklic inženirja gradbeništva, geodezije ali okoljskega gradbeništva je nekaj najlepšega na planetu, saj z vsakodnevnimi nalogami združujemo okolje s človekom.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Geodezija in geoinformatika

Gradbeništvo

Operativno gradbeništvo (vsš)

Tehnično upravljanje nepremičnin (vsš)

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo