Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

 

[email protected] (prodekanica za studentska vprasanja)

Gradbeništvo

Gospodarsko inženirstvo

Gradbeništvo

Prometno inženirstvo

Arhitektura

 

V dobi hitrega tehnološkega napredka, ki se kaže na mnogih področjih delovanja, v dobi digitalizacije, ki nas spremlja na vsakem koraku. Živimo v času, ki kliče po pozornosti v zvezi s vplivi na okolje in klimatskimi spremembami. Mnoge odgovore na kompleksne težave družbe lahko najdemo v tematikah, ki se poučujejo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Skozi izobraževanje na naši fakulteti je omogočeno pridobivanje tako temeljnih, kot specifičnih inženirskih znanj, vezanih na družbeni kontekst. Poleg rednih izobraževalnih vsebin so na voljo tudi številne študentske delavnice in razvojni projekti, na fakulteti dobro deluje tudi študentski svet s tutorji.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM Živa Doberšek Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Valentina Novak Koordinator tutorjev [email protected]