Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

 

[email protected]  (prodekan) [email protected]  (koordinator tutorjev)

kemijsko inženirstvo

kemija

Visokošolski strokovni program kemijska tehnologija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Fakulteta ponuja univerzitetna dodiplomska študijska programa Kemijsko inženirstvo in Kemija ter visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija. Študentom so na voljo številne obštudijske dejavnosti in projekti ter mednarodne izmenjave na številnih evropskih fakultetah. Po končanem študiju dobijo študenti kompetence za različne poklice;  kemik analitik, kemik za anorgansko, organsko ali fizikalno kemijo, kemik v farmaciji, kemijski tehnolog, ekolog, biokemik ipd.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM Mitja Čuš Prodekan, predsednik ŠS [email protected]