Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

 

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 479 8000

E-naslov: [email protected]

https://www.fkkt.uni-lj.si/

Študentski svet FKKT: [email protected] 

Študentska organizacija FKKT: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Biokemija UN (88, 5 točk), Kemija UN (86 točk), Kemijska tehnologija VS (81 točk), Kemijsko inženirstvo UN (80 točk), Tehniška varnost UN (brez omejitev).

Prvostopenjski programi obsegajo tri letnike in se zaključijo z diplomskim delom v obsegu 15 ECTS, drugostopenjski pa dva letnika in se zaključijo z raziskovalnim in magistrskim delom v obsegu 50 ECTS.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Po končanem šolanju se zaposlujejo v raziskovalni dejavnosti, šolstvu, kemijski, farmacevtski, prehrambni in papirni industriji, zdravstvu, energetiki, komunalnih dejavnostih, forenzičnih znanostih ter drugih področjih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Mednarodno športno-znanstveno tekmovanje Tehnologijada, večdnevne strokovne ekskurzije v tujino, tradicionalni vikend študentov FKKT, tečaji in neformalna izobraževanja, kulturni in športni dogodki.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

ŠOFKKT sestavljamo pisana druščina študentov vseh smeri naše fakultete, ki z veseljem organiziramo dogodke in dejavnosti, ki vsakemu ponujajo možnost obštudijskega izobraževanja. V svoje vrste radi sprejmemo vsakogar, ki želi nadgraditi svoje organizacijske sposobnosti in doživeti veliko nepozabnih dogodivščin. Na fakulteti nas po navadi najdete v študentski sobici, kjer poleg naše ljubljene ŠO rastline vzklijejo tudi mnogi zanimivi projekti.

»Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je taka edinstvena zmes odličnih profesorjev, ki so tudi uspešni raziskovalci in svoje znanje nam – študentom podajajo iz »prvih bojnih linij« pri soočenju z realnimi problemskimi projekti. V raztopino omenjenega lahko »odpipetiramo« dobro opremljene laboratorije in kvalitetno izvedene vaje. Praktično delo, pridobljeno v okviru študija – tako laboratorijske vaje kot tudi samostojno raziskovalno delo – je ena pomembnejših kompetenc dobrega bodočega zaposlenega tako v akademskih vodah kot tudi različnih vejah industrije. Na FKKT pa seveda rada študiram tudi zaradi komponente pestrega nabora obštudijskih dejavnosti in nadvse simpatične lokacije fakultete. Da lahko na koncu dobimo idealno raztopino, pa so tu seveda vedno z mano podobno misleči študenti, s katerimi lahko v vsakem trenutku padem v najglobljo debato o tem, kako in zakaj se stvari dogajajo okoli nas ter kako iz narave pridobljena znanja aplicirati v neke uporabne tehnologije. Če se tudi ti trudiš na tak način razumeti vsakodnevne pojave, potem veš, da je učenje o kemiji pravi prvi korak na tvoji karierni poti.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Biokemija (uni)

Kemija (uni)

Kemijska tehnologija (vsš)

Kemijsko inženirstvo (uni)

Tehniška varnost (uni)