Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

 

[email protected]  (koordinator tutorjev) [email protected]  (prodekanica za študentska vprašanja)

Agrikultura in okolje

Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine

Biosistemsko inženirstvo

Ekološko kmetijstvo

Agrarna ekonomika in razvoj podeželja

Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo

Živinoreja

Študij na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede omogoča vso potrebno izobrazbo in praktične izkušnje, da se lahko po končanem študiju vključiš v katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, povezano s proizvodnjo zdrave hrane, trajnostnim načinom kmetovanja, varstvom okolja in korektnim odnosom do vseh živih organizmov. Prav tako pridobiš znanja za samostojno razvijanje in reševanje najzahtevnejših izzivov na področju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v strokovni in znanstveni praksi. Na fakulteti izvajajo univerzitetni(bolonjski študijski program) Agrikultura in okolje ter številne visokošolske študijske programe prve stopnje. Na voljo sotudi podiplomski magistrski in doktorski študijski programi. Za več informacij obišči našo spletno stran; http://informativni.fkbv.um.si/program.html ali se udeleži informativnih dni, ki bodo potekali 12.2, 13.2.2021.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM Nika Gregorič Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Anja Žnidar Koordinator tutorjev [email protected]