Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

 

Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 476 65 00

https://www.fmf.uni-lj.si/sl/

Študentski svet FMF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: v raziskovalnih dejavnostih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI: tekmovanja, športne dejavnosti

»Na Fakulteto za matematiko in fiziko ste vabljeni vsi, ki vam naravoslovje leži in imate radi številke. Veliko dela na fakulteti je tudi raziskovalnega dela, skozi katerega študentje dobimo izkušnje tudi v praksi. Kasneje se zaposlujemo v najrazličnejših poklicih.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Finančna matematika (uni)

Fizika (vsš)

Fizikalna merilna tehnika (vsš)

Matematika (uni)

Pedagoška matematika (uni)

Praktična matematika (vsš)

Računalništvo in matematika (uni interdisciplinarni)