Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

 

[email protected]  (koordinator tutorjev)

Biologija

Ekologija z naravovarstvom

Fizika

Matematika

Izobraževalna biologija

Izobraževalna fizika

Izobraževalna kemija

Izobraževalna matematika

Izobraževalno računalništvo

Izobraževalna tehnika

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM) je bila ustanovljena  leta 2006. Nastala je s preoblikovanjem nekdanje velike Pedagoške fakultete Univerze  v Mariboru. Fakulteto tvorijo naslednji oddelki: Oddelek za biologijo, Oddelek za fiziko, Oddelek za matematiko in računalništvo in Oddelek za tehniko. Na fakulteti se izvajajo vrsto študijskih programov ob pomoči dobrega akademskega kadra. Akademsko delo fakulteto uvršča v sam vrh odličnih raziskovalnih rezultatov na UM. Študij na fakulteti ti prinese sisteme znanj, ki zagotavljajo zanesljivost in brezčasnost rezutatov. Naravoslovje postaja vse pomembnejše zato ti naravoslovno-matematična izobrazba omogoča dobro zaposlitev in karirero. Privlačnost fakultete se odraža tudi v njeni prijaznosti do študentov, saj imamo odlično vzpostavljen tutorski sistem, kjer je medgeneracijska pomoč nekaj samoumevnega. Študenti se lahko vključijo v številne obštudijske dejavnosti in projekte s področja študija. Študenti prinas niso samo številke!

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM Melani Potrč Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Darin Lah Koordinator tutorjev [email protected]