Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

 

[email protected]

Inženiring poslovnih sistemov

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Organizacija in management informacijskih sistemov

Inženiring poslovnih sistemov

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Organizacija in management informacijskih sistemov

Management v športu

Krizni management

Poslanstvo Fakultete za organizacijske vede  Univerze v Mariboru je voditi razvoj organizacijskih znanosti v domačem in v mednarodnem prostoru. Z delovanjem na interdisciplinarnih področjih s poudarkom na poslovnih in upravnih vedah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT), tehniki in proizvodnih tehnologijah, ki pokrivajo tako kadrovski management kot tudi inženiring znotraj teh področij, ter na drugih vsebinskih področjih razvijati znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in strokovno dejavnost ter s tem doprinašati k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru.

Andrej Zupan o fakulteti: »Fakulteta za organizacijske vede ponuja enega od najbolj interdisciplinarnih študijev v Sloveniji. Tekom študija nam je bilo na voljo vrsto različnih priložnosti, kjer smo lahko znanje dopolnjevali s prakso skozi različne case-study programe, obiske podjetij, projektne naloge v podjetjih, itd. Študentje smo imeli odprte možnosti in tiste kolege, ki smo jih takrat izkoristili, danes dnevno srečavam v poslovnem svetu na različnih delovnih mestih v različnih znanih podjetjih in organizacijah. Profesorjem na fakulteti ni vseeno in so s svojim trudom zviševali stopnjo zaposljivosti po končanem študiju. V kolikor bi se še enkrat odločal za vpis na fakulteto, se ponovno vpišem na FOV in se udeležim še več projektov, ki so nam bili ponujeni!«

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za organizacijske vede UM Klavdija Kastelic Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Monika Ribič Koordinator tutorjev [email protected]