Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

 

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

01 / 479 8118

www.fri.uni-lj.si

Študentski svet FRI: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Računalništvo in informatika (UN) – 75 točk; Računalništvo in informatika (VŠ) – 79,8 točk; Računalništvo in matematika (UN) – 87,8 točk; Multimedija (UN) – 82,6 točk; Upravna informatika (UN) – brez omejitve

Vsak dodiplomski program traja 3 leta. Po želji se lahko vsak program nadaljuje tudi na 2. stopnji, ki pa traja 2 leti. Za vsak univerzitetni program je potrebna splošna matura ali pa poklicna s petim predmetom matematike, za visokošolski program pa je dovolj poklicna matura, četudi se toplo priporoča opravljen peti predmet matematike.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Možnosti je ogromno. Recimo zaposlitev kot inženir programske opreme, razvijalec spletnih strani, sistemski administrator, sistemski inženir, načrtovalec informacijskih sistemov, svetovalec za omrežno varnost, podatkovni analitik …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Spoznavni piknik vseh FRI študentov ob začetku študijskega leta, spoznavni Bowling, mnogi izobraževalni praktični dogodki, uvod v študij …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Člani ŠOFRI smo vedno na voljo za pomoč in informacije, prav tako so naša vrata vedno odprta za nove člane ter nova sodelovanja.

»Fakulteta nas dobro oboroži z znanjem in s svojim akademskim pogledom, da vse tisto, kar gospodarstvo po navadi ne more ponuditi. To je bistvena razlika med diplomantom naše fakultete in nekom, ki dela v tej stroki, fakultete pa ni obiskoval.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Multimedija (uni interdisciplinarni)

Računalništvo in informatika (uni)

Računalništvo in informatika (vsš)

Računalništvo in matematika (uni interdisciplinarni)

Upravna informatika (uni interdisciplinarni)