Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

 

Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 280 92 40

https://www.fsd.uni-lj.si/

Študentska organizacija FSD: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Omejitev minimalno 67 točk. Dodiplomski program 4 leta, podiplomski pa 1 leto.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Center za socialno delo, ministrstvo, šolstvo, javni sektor, domovi za starejše, zapori, nevladne organizacije, zavodi, društva …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dobrodelni teden, kavni dnevi, zdrav zajtrk, drago je biti ženska …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Prijetna, zabavna, odprta in sprejemajoča ekipa, ki dela projekte za vse študentke in študente

»Študij socialnega dela te ne izoblikuje samo za delo, ampak ti pomaga, da postaneš bolj dovzetna in odgovorna oseba za svoja dejanja in čustva. Pridobiš širok spekter znanja s področja psihologije, sociologije, prava, antropologije … Postaneš bolj pozoren_a na družbene razlike, neenakosti, diskriminacijo in nasilje. Teorijo vsako leto preizkušamo tudi v praksi. Študij na naši fakulteti je zelo domač in prijeten, profesorji_ce so zelo dostopni_e, veliko imamo tudi priložnosti za medsebojno povezovanje znotraj fakultete.«