Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA TURIZEM

 

[email protected]  (prodekanica)

VS program Turizem

VS program Sodobne turistične prakse

UN program Turizem

UN program Turizem: sodelovanje in razvoj

Fakulteta za turizem (FT UM) je ena izmed zunanjih članic Univerze v Mariboru, saj se sedež fakultete nahaja v Brežicah. Fakulteta velja za eno izmed relativno mladih fakultet  Republike Slovenije, saj je bila ustanovljena leta 2009. Bodočim študentom nudijo izbiro izmed dveh visokošolskih strokovnih študijskih programih: Turizem, Sodobne turistične prakse ter dveh univerzitetnih študijskih programih: Turizem, Turizem: sodelovanje in razvoj.

Kakovost in aktualnost študijskih programov zagotavljajo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami s področja turizma in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki. Osrednji poudarek vseh študijskih programov je na opravljanju strokovne prakse. Študenti si s tekom študija urijo veščine pri  nekaterih največjih turističnih podjetjih Slovenije in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma. Poleg praktične usmerjenosti študija, se lahko študenti posvetijo tudi znanstvenemu raziskovanju in soustvarjanju na področju turizma. Študenti fakultete si prizadevajo negovanje že obstoječe ter razvijanje in podajanje novih znanja s področja turizma v Sloveniji, strokovno ustvarjanje operativnih vsebin in novih kapacitet.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za turizem UM Laura Lupše Prodekan, predsednik ŠS [email protected]