Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA UPRAVO 

 

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 55 00

fu.uni-lj.si

Študentski svet FU: [email protected]

Študentska organizacija FU: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Upravljanje javnega sektorja (UNI) (brez omejitev) – študij traja 3 leta, Upravna informatika (UNI) (brez omejitev) – študij traja 3 leta, Uprava (VSŠ) (brez omejitev) – študij traja 3 leta.Eden izmed pogojev za vpis je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Organi državne uprave (ministrstva, upravne enote, agencije, javni skladi), organi občinske uprave (občine), v uspešnih slovenskih in tujih podjetjih, institucije Evropske unije.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovne ekskurzije (Bratislava, Beograd), izobraževalni seminarji, študentski ‘žuri’, brucovanja, teden dobrodelnosti (zbiranje oblačil, hrane), sejem rabljene literature, čokoladni dan, toast dan, hot dog dan, festival študentskega e-športa, Smoothie dan …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA UPRAVO

Člani Študentske organizacije Fakultete za upravo smo dobri prijatelji in velika družina, ki je vedno vesela vsakega novega obraza. V naši družbi nikoli ne manjka smeha in zabave. S pridružitvijo boš pridobil/a nova poznanstva ter nova znanja in izkušnje na področju organiziranja. Več o nas najdeš na naši spletni strani https://www.ful-povezani.si/ ter na našem Facebook (FUL Povezani) in Instagram profilu (@fulpovezani), kjer smo ti na voljo za vsa vprašanja.

»Vsakemu, ki ga zanimajo ekonomija, pravo, informatika, management in podobna področja, toplo priporočam študij na Fakulteti za upravo, saj je študij tukaj več, kot pa le učenje. Majhnost fakultete nam omogoča, da se študentje lažje povežemo med sabo, prav tako pa je lažja komunikacija s profesorji in strokovnimi službami. Profesorji so zelo prijazni in so nam vedno pripravljeni prisluhniti, ko imamo študentje težave, prav tako pa je na fakulteti zelo dobro organizirano tutorstvo, preko katerega nam študentje višjih letnikov pomagajo pri razumevanju snovi. Izpiti niso preveč zahtevni, je pa pomembno, da se študira sproti ter se aktivno sodeluje na vajah in predavanjih. Vaje so večinoma obvezne, zahteva se 80 % prisotnost, predavanja pa v večini niso obvezna. Študentje smo zelo zadovoljni z urnikom, saj ni preveč natrpan, zato nam ostane veliko prostega časa za različne obštudijske dejavnosti, prav tako pa lahko brez problemov poleg študija opravljamo še študentsko delo. Študentska organizacija organizira zelo zanimive dogodke, ki lepo popestrijo študentsko življenje in se jih večina študentov z veseljem udeležuje.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Uprava (vsš)

Upravljanje javnega sektorja (uni)

Upravna informatika (uni)