Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

 

[email protected]  (prodekan)

Visokošolski strokovni študijski program »varnost in policijsko delo

Visokošolski strokovni program Informacijska varnost

Univerzitetni študijski program Varstvoslovje

Fakulteta za varnostne vede (FVV UM)  je ena izmed zunanjih članic Univerze v Mariboru, saj se nahaja izven svojega univerzitetnega mesta, v Ljubljani. Fakulteta se zavezuje k je zavezana k strokovni odličnosti na področju varstvoslovja v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu.

Fakulteta si prizadeva odgovornost do sooblikovanja politike na področju varnosti s pomočjo ključnih prispevkov k znanosti. Študenti fakultete kot poslanstvo čutijo razvijanje gospodarske uspešnosti, prispevanje h kakovosti ter blaginji bivanja v Republiki Slovenije, s pomočjo izpostavitve pomena poslovne funkcije varnosti. Kot fundamentalno vodilo, fakulteta izpostavlja družbeno odgovorno ravnanje študentov varnostnih ved in prenos veščina, ki študentom omogoča strokovno, etično in zakonito ravnanje tako v domačem, kot v mednarodnem okolju. Slednje se reflektira tudi v samem sloganu fakultete: ”Varna družba je uspešna družbe”.

Fakulteta ponuja bodočim študentom dva visokošolska strokovna študijska programa: varnost in policijsko delo, informacijsko varnost ter univerzitetni študijski program: Varstvoslovje.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za varnostne vede UM Mirče Milenkov Prodekan, predsednik ŠS [email protected]