Univerza v Mariboru

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

 

[email protected]  (prodekan)

Zdravstvena nega

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je neposredno povezana z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela in prakse. Fakulteta nudi svojim bodočim študentom univerzitetni študijski program Zdravstvena nega ter veliko izbiro različnih usmeritev na drugi stopnji.

Študenti fakultete se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja. Študenti, profesorji in ostali visokošolski sodelavci si prizadevajo prevzemanje naloge z vso odgovornostjo, vzdrževanje lastnega znanje na najvišjem nivoju ter nudenje podpore in sodelovanja sodelavcem v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru. Fakulteta za zdravstvene vede ima cilje najvišjega značaja, saj si prizadeva postati primerljiva, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna institucija v Evropi. Slednje se reflektira tudi v samem sloganu fakultete: ”Z znanjem do zdravja in razvoja”.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Fakulteta za zdravstvene vede UM Jure Deželak Prodekan, predsednik ŠS  [email protected]