Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA ŠPORT

 

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 520 77 00

https://www.fsp.uni-lj.si/

Študentski svet FŠ: [email protected]

Študentska organizacija FŠ: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Kineziologija (81,72 točk), športna vzgoja (70,06 točk), športno treniranje (69,65 točk). Točke se izračunajo na podlagi preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj (40%), splošnega uspeha na splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (45%) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (15%).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Vzgojitelj športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v osnovnih in srednji šolah (za naziv profesor športne vzgoje je potreben še študij na drugi stopnji), delo v programih kondicijske priprave in fitnes centrih kot osebni trenerji, trenerji za potrebe vrhunskega športa.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovno naravnane delavnice za dodatna znanja, mesečni cikli treningov, najbolj obiskani žuri, difovijada …

»Študij na Fakulteti za šport je zelo razgiban. Predmeti ne potekajo zgolj v predavalnicah, temveč se veliko vsebin izvaja v športnih dvoranah, laboratorijih ter tudi izven fakultete na raznih taborih. Tekom študija, se srečamo z raznovrstnimi športi, osvojimo znanja anatomije in fiziologije človeka, znamo svetovati na področju prehrane, telesne drže, primerne športne aktivnosti …«

ŠTUDIJSKE SMERI

Športna vzgoja

Kineziologija

Športno treniranje