Univerza v Mariboru

FILOZOFSKA FAKULTETA

 

[email protected]  (koordinatorica tutorjev), [email protected] (prodekanica)

Slovenski jezik in književnost

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje

Psihologija

Germanistika

Zgodovina

Slovenski jezik in književnost

Geografija

Sociologija

Angleški jezik in književnost

Prevajalske študije – angleščina

Madžarski jezik s književnostjo

Prevajalske študije – madžarščina

Pedagogika

Filozofija

Nemški jezik in književnost

Prevajalske študije – nemščina

Zgodovina

Umetnostna zgodovina

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (FF UM) se zavzema za izobraževanje študentov v humanističnem duhu ter s tem pripomoči k razvoju družbeno aktivnih ter konstruktivno kritično razmišljajočih posameznikov. Študenti Filozofske fakultete se zavezujejo k iskanju raziskovalne, življenjske in znanstvene resnice. Le to omogoča fakulteta z razvijanjem svojega znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved. Fakulteta ponuja pisano paleto ter možnost kombiniranja različnih študijskih programov. Slednje se kaže tudi v številčnosti 12 oddelkov Filozofske fakultete: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za filozofijo, Oddelek za geografijo, Oddelek za germanistiko, Oddelek za madžarski jezik in književnost, Oddelek pedagogiko, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za psihologijo, Oddelek za slovenski jezik in književnost, Oddelek za sociologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za zgodovino.

Filozofska fakulteta ponuja kvalitetne in uveljavljene študijske programe, možnost sodelovanja pri raziskavah in vključitve v mednarodne mreže, lokacijo v središču študentskega kampusa in živahno obštudijsko dogajanje.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Medicinska fakulteta UM Luka Oblak Prodekan, predsednik ŠS [email protected]