Univerza v Ljubljani

FILOZOFSKA FAKULTETA

 

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 10 00

Email: info.uni-lj.si

Spletna stran: https://www.ff.uni-lj.si/

Študentski svet FF: [email protected]

Študentska organizacija FF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Omejitve različne glede na smer študija. Vsi programi so 3+2. Torej 3 letni dodiplomski študij in 2 letni magistrski študij. Kasneje možno opravljanje tudi doktorata.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Preveč različnih smeri, saj ima vsaka smer več najpogostejših zaposlitev. Primer prevajalci različnih tujih jezikov, jezikoslovci, lektorji, zgodovinarji, geografi, psihologi, pedagogi, profesorji različnih predmetov (Filozofska fakulteta omogoča SDPM modul) …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Šoffkina brezplačna ekskurzija, Filozajtrk, Filozofski maraton, Rdeča nit, Kako si?, brucovanja, tutorske čajanke, Filožur, okrogle mize z različnimi tematikami, oddelčne ekskurzije in pikniki …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FILOZOFSKE FAKULTETE

Naš ŠOVZ se krajše imenuje ŠOFF (Študentska organizacija FF), katerega skrb je za interesne dejavnosti študentk_ov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.). UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak_a študentka_t Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsak_a študentka_t. UO ŠOFF tako sestavlja 24 članic_ov. Za študentke_e posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek  v UO ŠOFF eno_ega predstavnico_ka. Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na [email protected]. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL.

»Na Filozofski fakulteti je super študirati, ker je veliko različnih smeri študija, ki jih lahko med seboj z lahkoto kombiniraš, saj omogoča dvopredmetne programe. Torej lahko dve tebi ljubi smeri združiš in si tako pridobiš kar dvojni naziv (izobrazbo). Super je tudi, ker nudi veliko zunanjih izbirnih predmetov iz vseh smeri in lahko tako dodatno še poglobiš znanje na dodatnem področju, ki te zanima. Študentska organizacija Filozofske fakultete prireja veliko različnih dogodkov in vsebin namenjenih vsem študentom od obštudijskih do bolj strokovnih in tako poleg študija z lahkoto najdeš dejavnost, ki te veseli ob tem kar na fakulteti.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko (E in D)

Oddelek za arheologijo (E)

Oddelek za azijske študije: Japonologija (E in D), Sinologija (E) in Kulture vzhodne azije (D) – Koreanistika ali Sinologija

Oddelek za bilbiotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (E in D)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (E in D)

Oddelek za filozofijo (E in D)

Oddelek za geografijo (E in D)

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko: Nemcistika (D) in Germanistika (E)

Oddelek za klasično filologijo: Latinski jezik, književnost in kultura (D), Grški jezik, književnost in kultura (D), Antični in humanistični študiji (E)

Oddelek za muzikologijo (E)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko (E in D)

Oddelek za prevajalstvo: Medjezikovno posredovanje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje: Primerjalno jezikoslovje (D) in Splošno jezikoslovje (D)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (E in D)

Oddelek za psihologijo (E)

Oddelek za romanske jezike in književnosti: Francistika (D), Španski jezik in književnost (D), Italijanski jezik in književnost (D)

Oddelek za slavistiko: Češki jezik in književnost (D), Južnoslovanski študiji (D), Polonistika (D), Primerjalno slovansko jezikoslovje (D), Rusistika (D), Slovakistika (D)

Oddelek za slovenistiko (E in D)

Oddelek za sociologijo: Sociologija kulture (E) in Sociologija (D)

Oddelek za umetnostno zgodovino (E in D)

Oddelek za zgodovino (E in D)