Univerza v Mariboru

MEDICINSKA FAKULTETA

 

[email protected]  (prodekan)

Splošna medicina

Dentalna medicina

Medicinska fakulteta UM je mlada medicinska fakulteta s kurikulumom, ki je prilagojen sodobnim trendom na področju medicine in omogoča pridobitev strokovnih kompetenc, kot tudi podlago za znastvenoraziskovalno dejavnost in kontinuiran karierni razvoj.

Strokovno dejavnost na fakulteti spodbujajo tudi z vključevanjem študentov v projekte Po kreativni poti (PKP) in Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK). Na mednarodnem področju fakulteta nudi širok nabor partnerskih univerz za Erasmus+ študij kot tudi za Erasmus+ prakso. Odličnost fakultete se kaže z visoko zaposljivostjo diplomantov, tudi v mednarodnem prostoru, kot tudi z izkazanim zadovoljstvom delodajalcev.  Kot diplomanti medicine se lahko zaposlite na številnih naslednjih področjih:

v javnih zavodih kot specialisti številnih medicinskih vej;

v podjetjih in ustanovah, kjer je potrebno znanje iz področja splošne medicine;

v raziskovalnih centrih in inštitutih;

v visokošolskih zavodih;

kot zasebniki.

“Medicina je poklic, ki zahteva veliko odrekanja in vloženega truda, kar pa po drugi strani daje neizmerno zadovoljstvo ob spoznanju, da s svojim znanjem pomagaš sočloveku.” (MF UM)

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Medicinska fakulteta UM Luka Oblak Prodekan, predsednik ŠS [email protected]