Univerza v Ljubljani

MEDICINSKA FAKULTETA

 

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

01 543 77 00

https://www.mf.uni-lj.si/

Študentski svet MF: [email protected] 

Študentska organizacija MF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Za splošno medicino 87,5, za dentalno medicino pa 84. Edini pogoj za vpis je, da je vpisani imel na maturi vsaj en naravoslovni predmet (kemija, fizika, biologija). Študij traja 6 let.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Splošna medicina – zdravnik

Dentalna medicina – zobozdravnik

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Številni projekti, ki skrbijo za ozaveščenost splošne populacije glede različnih tematik. V tem času imata veliko odgovornost projekt Imuno in projekt Virus, ki ozaveščata ljudi glede virusa Covid-19 in pomembnosti cepljenja. Dodatna izobraževanja in kongresi. Redno so organizirane tudi študentske zabave, med katerimi je najbolj znan tradicionalni »Pajzl«.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA MEDICINSKE FAKULTETE

Vsako leto organiziramo dobrodelni teden za pomoč določeni skupini ljudem v stiski. Vsako leto organiziramo dodatna izobraževanja. Študij se trudimo popestriti z organiziranjem zabav, božično-novoletnih izletov in drugih zabavnih aktivnosti

»Študij na Medicinski fakulteti je zelo zahteven, vendar zanimiv. Skozi študij se pripravljaš na težak poklic, ki nas čaka, zato tudi študij ne more biti enostaven. Vseeno ti ni žal za številne ure, ki jih preživiš za knjigami, saj veš, da boš nekoč sprejemal odločitve, ki bodo močno vplivale na življenje posameznika. Z vpisom na Medicinsko fakulteto sprejemaš veliko odgovornost, z njo pa pride tudi velika nagrada, saj ni boljšega občutka, kot ko nekomu izboljšaš oz. rešiš življenje.

Med samim študijem pridobiš enormno količino znanja, prav tako pa imaš omogočeno veliko možnosti za dodatna raziskovanja, izobraževanja, pisanje člankov itd. Veliko študentov se odloči tudi za izmenjave in študij v tujini, kar ti dodatno razširi obzorja.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Dentalna medicina

Medicina