Univerza v Ljubljani

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULETA

 

Aškerčeva cesta 12

SI-1000 Ljubljana

Tel: 01/47 04 500

Faks: 01/47 04 560

E-pošta: [email protected]

Snežniška ulica 5

SI-1000 Ljubljana

Tel: 01/20 03 200

Faks: 01/20 03 270

E-pošta: [email protected]

https://www.ntf.uni-lj.si

Študentski svet NTF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Brez omejitev. Sprejemni izpit se izvaja na študijskem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Geolog, strokovnjak za razvoj in raziskave materialov …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

3KOT, Skok čez kožo, dogodek Dobrodelni december, spoznavni žur, različni izleti (Gardaland, smučanje v Cerknem).

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE

ŠONTF sestavlja 6 študentov z različnih študijskih smeri in letnikov, zaradi česar se lahko posvečamo prav vsem oddelkom na fakulteti in jih vključujemo v različne projekte in dejavnosti. Ves čas smo na voljo za vprašanja študentov, njihove pobude in za različne ideje za nove projekte. Pri projektih ŠONTF lahko sodeluje vsak, ki si tega želi, zato vedno vabimo nove študente naše fakultete, da se pridružijo našim sestankom, saj sledimo načelu »več glav več ve«.

Poleg sodelovanja pri projektih smo vsi člani ŠONTF tudi prijatelji v zasebnem življenju, kar si štejemo kot velik plus, tudi pri realizaciji naših idej.

»Naravoslovnotehniška fakulteta je članica Univerze v Ljubljani, ki študentom ponuja znanje z različnih področij. Sestavljajo jo štirje oddelki, na katerih poteka raziskovalna in pedagoška dejavnost na šestih različnih področjih. To pomeni, da je izbira študija, primernega za posameznika, obsežna. Poleg kvalitetnega študija imamo na fakulteti možnost sodelovati pri veliko projektih, se pridružiti organizaciji izobraževanj, zabav in drugih obštudijskih dejavnosti. Ves čas smo na fakulteti vključeni v različne projekte, zato pestrega dogajanja ne zmanjka.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Geologija (uni)

Geotehnologija in okolje (uni)

Geotehnologija in rudarstvo (vsš)

Grafična in medijska tehnika (vsš)

Grafične in interaktivne komunikacije (uni)

Inženirstvo materialov (uni)

Metalurške tehnologije (vsš)

Načrtovanje tekstilij in oblačil (uni)

Oblikovanje tekstilij in oblačil (uni)

Tekstilno in oblačilno inženirstvo (vsš)