Pedagoška fakulteta – MBUniverza v Mariboru

PEDAGOŠKA FAKULTETA

 

[email protected]  (prodekanica) / [email protected]  (koordinator tutorjev)

glasbena pedagogika

likovna pedagogika

predšolska vzgoja

razredni pouk

športno treniranje

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ponuja razvoj na področju izobraževanja in si prizadeva obdržati visoko raven izobraževanja bodočih vzgojiteljev, učiteljev razrednega pouka, likovne umetnosti, glasbe, športnih trenerjev in inkluzivnih pedagogov. Ponuja VS program predšolske vzgoje in športnega treniranja ter UN programe likovne, glasbene pedagogike ter razrednega pouka. Pedagoška fakulteta omogoča nadaljnjo 2. stopnjo študija na programu predšolske vzgoje, likovne pedagogike, glasbene pedagogike in razrednega pouka, ob tem pa še dodaten magistrski program Inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Povezuje izobraževalno, raziskovalno in umetniško delo na področju vzgoje in izobraževanja ter spodbuja k razvoju pedagoških kadrov, ob tem pa omogoča razvoj na strokovnih, znanstvenih disciplinah in umetniških dejavnosti v mednarodnem okolju. Ob študiju se izvaja tudi tutorstvo, svetovalnica za študente, Študentski svet UM PEF in pa programi za vseživljenjsko izobraževanje kot so smučarski, plavalni tečaji, tečaji teorije glasbe in glasbenih veščin itd.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Pedagoška fakulteta UM Lara Šimon Prodekan, predsednik ŠS [email protected]