Univerza v Ljubljani

PEDAGOŠKA FAKULTETA

 

Kardeljeva Ploščad 16, 1000 Ljubljana

01 589 22 00

[email protected], [email protected]

http://www.pef.uni-lj.si/

Študentski svet PEF: [email protected]  

Študentska organizacija PEF: [email protected] 

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Dvopredmetni učitelj (smeri: biologija, gospodinjstvo, kemija, fizika, matematika, računalništvo, tehnika) – brez omejitve; Likovna pedagogika (56,67 točk ter opravljen preizkus likovne nadarjenosti); Logopedija in surdopedagogika (96,4 točk ter opravljen komunikacijski preizkus); Predšolska vzgoja (90 točk); Razredni pouk (68 točk); Socialna pedagogika (86,6 točk); Specialna in rehabilitacijska pedagogika (88,5 točk).

Vse smeri trajajo 4 leta na dodiplomskem študijo in potem 1 leto na podiplomskem, izjema je Predšolska vzgoja, ki je 3 + 2.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

V šolah, vrtcih, javnih zavodih za delo z otroki in mladino, mladinskih centrih …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Brezplačni treningi nogometa, odbojke, skupinskih vadb itd. Odmevni so tudi projekti Študentske organizacije PEF (piknik pedagogov, tržnica prostovoljnih del, dobrodelni december, Kulturni maraton, tematski dnevi s hrano, strokovna in potopisna predavanja, tečaj masaže, tečaj prve pomoči dojenčkom in otrokom itd.), Olimpijada vseh pedagoških fakultet v Sloveniji. Urejen je tutorski sistem, ki dobro zastopa študente v primeru študijskih težav (Študentski svet PEF).

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA PEDAGOŠKE FAKULTETE

Smo skupina aktivnih študentov, ki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani skrbi za organizacijo različnih projektov in dogodkov. Ekipo sestavljamo študentje različnih smeri in letnikov, ki se med sabo dobro razumemo in tako nismo samo ekipa ampak tudi zelo dobri prijatelji. Prav tako smo na voljo vsem študentom za razna vprašanja. Ker imamo radi razgibano, pestro in pozitivno življenje, poskrbimo, da se to kaže tudi pri naših projektih in znotraj ekipe. Vsak pripomore k še boljši in energični celoti ekipe. Več o naših dogodkih in projektih pa lahko izveš na FB strani: Najboljši pedagogi in Študentska organizacija Pedagoške fakultete ter na Instagramu: najboljsi.pedagogi.

 

»Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje (vzgojitelje predšolskih otrok, profesorje razrednega pouka, likovne pedagoge, dvopredmetnih profesorjev … ). Pedagoška fakulteta UL je edina ustanova v Sloveniji, kjer se lahko izobražujejo bodoči specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi ter socialni pedagogi. Študij na Pedagoški fakulteti omogoča pridobitev številnih splošnih, akademskih in pedagoških strokovnih kompetenc. Čeprav nas je na fakulteti res veliko število študentov, nismo samo številka, saj imajo profesorji do nas tako strokovni kot pedagoški odnos. Veliko samega znanja pridobimo tudi med opravljanjem obvezne prakse, ki je eden izmed najlepših delov študija, saj se v praksi največ naučimo, hkrati pa vidimo, da je biti pedagog res sanjski poklic. Male zmagi na praksi in široki nasmeški otrok nas motivirajo v času študija. Hkrati pa je na fakulteti možna tudi izbira raznih obštudijskih dejavnosti, udeležba v študentskih sekcijah (za določeno smer), Študentski organizaciji PEF itd., ki samo nadgradijo posameznikove organizacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja, možnost spoznavanja večjega kroga ljudi in sprostitve. Ob študiju na Pedagoški fakulteti se tako zavedaš, da je poučevanje lahko najboljša služba na svetu.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Dvopredmetni učitelj: biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika

Likovna pedagogika

Logopedija in surdopedagogika

Predšolska vzgoja

Socialna pedagogika

Specialna in rehabilitacijska pedagogika