Univerza v Mariboru

PRAVNA FAKULTETA

 

[email protected]  (koordinatorica tutorjev)

Pravo

Pravna fakulteta UM  izobražuje študente za programe univerzitetnega, magistrskega in doktorskega programa Pravo ter magistrskega študija Evropske pravne študije. Kakovosten študij Prava na prvi bolonjski stopnji traja 3 leta, nadaljevalni študij na podiplomski stopnji pa še dodatni dve leti. Kot prva v Sloveniji je Pravna fakulteta UM akreditirala tudi specializacijo znanj iz davčnega prava in specializacijo znanj iz korporacijskega prava. Programa sta namenjena predvsem pravnikom, ekonomistom in organizatorjem dela iz gospodarstva, gospodarskih družb in gospodarskih subjektov na eni strani, ter iz državnih organov, katerih dejavnosti posegajo na trg in gospodarstvo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, na drugi strani. Fakulteta se nahaja na Mladinski ulici 9. Študij na PF podpira internacionalizacijo na izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem področju, kar odpira mnoge priložnosti za nadaljno kariero, ki si jo lahko ustvarijo študentje s pridobljenim znanjem na Pravni fakulteti UM.

Fakulteta: Ime: Priimek: Funkcija: Kontakt:
Pravna fakulteta UM Tea Unger Prodekan, predsednik ŠS [email protected]
Anamarie Potrč Koordinator tutorjev [email protected]