Univerza v Ljubljani

PRAVNA FAKULTETA

 

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 420 31 00

http://www.pf.uni-lj.si/

Študentski svet PF: [email protected] 

Študentska organizacija PF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): 72 točk

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Sodnik, tožilec, državni odvetnik, odvetnik, notar, pravnik v gospodarstvu ali javni upravi, zaposlitev na institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Svetovna, regionalna in državna moot court tekmovanja, mednarodne izmenjave prek Erasmus+ ali sklenjenih bilateralnih sporazumov, pravne ”klinike”, mednarodni forumi, tečaji tujih jezikov, okrogle mize gostujočih predavateljev, pevski zbor, ekskurzije (npr. New York), športna tekmovanja UL.

»Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je najstarejša in najbolj ugledna pravna fakulteta v Sloveniji. Zakaj študirati tu? Zanima te pravo. Zakaj ne kje drugje? Ker je kot takšna tudi v očeh zaposlovalcev in tako vsaj za en korak olajša vstop v trg dela.«