Univerza v Ljubljani

TEOLOŠKA FAKULTETA

 

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 434 58 18

https://www.teof.uni-lj.si/

Študentski svet TF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: duhovnik, terapevt, učitelj

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dan Teološke fakultete (športno družabni dan, kjer se srečamo vsi študentje in profesorji), ekskurzije …

»Teološka fakulteta ne uči samo vere, ampak je fakulteta, ki pokriva mnogo različnih družbenih tematik. Je edina teološka ustanova v Sloveniji, njene korenine pa segajo že v srednji vek. Pridi, če te zanima teologija!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Teološki in religijski študiji

Teološki študiji (dvodisciplinarni)