Univerza v Ljubljani

AKADEMIJA ZA GLASBO

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

T: +386 1 2427 300,

E: [email protected]

www.ag.uni-lj.si

Študentski svet AG: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Vpis je pogojen z uspešno opravljenimi sprejemnimi izpiti.

Študij prve stopnje traja tri leta in se zaključi z zadnjim izpitom, študij druge stopnje pa dve leti in se zaključi z zaključnim delom, katerega obseg pa se od programa do programa razlikuje.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Kot učitelji glasbene vzgoje v osnovni ali srednji šoli, kot učitelji posameznih inštrumentov ali glasbene teorije na glasbenih šolah. Tisti, ki pa jih pedagoški poklic ne nagovarja lahko postanejo skladatelji, koncertni glasbeniki, producenti in še kaj.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Že tradicionalni spoznavni žur v PUB-u Levstik, brucovanje, pomoč študentom pri sofinanciranju različnih izobraževanj doma in v tujini, prirejanje dobrodelnega koncerta Jazz zate ti zame v sodelovanju s ŠS AG …

»Če je glasba smisel tvojega življenja in se želiš z njo tudi profesionalno ukvarjati te vabim, da se nam pridružiš na Akademiji za glasbo. Lokacija je v samem centru mesta, zato si vedno blizu vsega dogajanja, dobre hrane in nenazadnje zabav. Naš urnik je bolj ali manj umetniški, predvsem pa si ga lahko z izbirnimi predmeti, predvsem v višjih letnikih, prilagodiš lastim potrebam. Imamo veliko orkestrov, komornih zasedb, big band in najrazličnejše zbore. Tako je tudi naš koncertni abonma zelo pester in vedno dobro obiskan. Baje se kmalu selimo na novo lokacijo čisto ob Kongresni trg kjer bodo pogoji za muziciranje še boljši!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Glasbena pedagogika

Glasbena umetnost

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 251 04 12

https://www.agrft.uni-lj.si/

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Omejitve odvisne od smeri, potrebno opraviti preizkus posebne nadarjenosti in ustrezne psihofizične sposobnosti.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Mednarodne izmenjave, gostovanja mednarodnih pedagogov, razni projekti.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Filmski ali gledališki igralec, scenarist, režiser.

»Študij na AGRFT je zelo razgiban in ti ponuja vpogled v svet igralstva, produkcije, dramaturgije in gledalištva. Študentje smo poleg študija vključeni tudi v razna društva in igralske zasedbe, tako da nam nikoli ni dolgčas. Če si umetnik in te veseli kar koli povezano z igralstvom, pridi pogledat na AGRFT!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Dramaturgija in scenske umetnosti

Dramska igra

Film in televizija

Gledališka režija

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Erjavčeva 23, Svetčeva 1, Dolenjska 83, 1000 Ljubljana,

Telefon: +386 1 421 25 00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Študentski svet ALUO: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Brez omejitev. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti (90 % točk), ki poteka v dveh delih.

Univerzitetni študijski program prve stopnje: 3 leta + Magistrski študijski program druge stopnje: 2 leti

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Samostojni umetnik, ilustrator, oblikovalec, zavod za varstvo kulturnih spomenikov, galerije, muzeji, restavratorski centri, samostojni kulturni delavec.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Spoznavni žur K4, Svinjski žur, piknik vseh oddelkov, novoletni žur, A3: Noč akademij, filmski večeri na ALUO, zdrav zajtrk v IO oddelčni kuhinji, zaključni piknik, subvencionirani tečaji programov (stop animacije, rino, adobe …), študentski umetniški sejem, prirejanje različnih likovnih delavnic, sodelovanje in prirejanje brezplačnih razstav študentov.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA ALUO

Skupina Artvangarda združuje študente različnih smeri ALUO. Omogočiti poskuša čim več priložnosti za druženje, zabavo in aktivnosti na družabnem področju študentskega življenja ter s tem povečati dobro počutje na ALUO in pripadnost študentov. Nov zaščitni znak oziroma maskota Artvangarde je črna ovčka, ki napram množici belih ovc predstavlja težnjo k samostojnemu, neodvisnemu premisleku in spremembi, saj »Bee«le sledijo, črne delamo spremembe!

»Predmeti se večinoma izvajajo v manjših skupinah, skozi korekture, konzultacije, diskusije in seminarje, kar omogoča, da se ti profesor posveti tudi individualno. Takšen študijski pristop mi odgovarja, saj mi nudi možnost razvoja v osebnem umetniškem izrazu ter krepi mojo kreativnost. Manjše skupine študentov se po mojih izkušnjah tudi lažje in tesneje povežejo. Sodelovanje z drugimi partnerji, vključevanje študentov v razstave, natečaje, konference in študijske izmenjave pa bogatijo tvoje znanje in strokovne izkušnje.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Industrijsko in unikatno oblikovanje

Kiparstvo

Konserviranje in restavriranje likovnih del

Oblikovanje vizualnih komunikacij

Slikarstvo

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana

https://www.bf.uni-lj.si/

Študentski svet BF: [email protected]

Študentska organizacija BF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

AGRONOMIJA (brez omejitev). Dodiplomski študij traja 3 leta, magistrski študij pa 2.

BIOLOGIJA (75,5 točk): pogoji so splošna matura ali poklicna matura s petim predmetom biologija, kemija, fizika ali biotehnologija. Študij prve stopnje traja 3 leta, 2. stopnja traja 2 leti.

BIOTEHNOLOGIJA (84,5 točk): dodiplomski študij traja 3 leta, magistrski pa 2.

GOZDARSTVO (brez omejitev, študij traja 3 leta), KRAJINSKA ARHITEKTURA (za vpis na študij je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit. Študij na prvi stopnji traja 3 leta, drugi 2 leti), LESARSTVO (brez omejitev, prvo stopenjski študij (program VSŠ ali UNI) traja 3 leta), MIKROBIOLOGIJA (82,5 točk, trajanje študija je 3 leta), ŽIVILSTVO IN PREHRANA (71 točk, prvostopenjski univerzitetni študijski program traja 3 leta), ZOOTEHNIKA (brez omejitev, študij traja 3 leta).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Odvisno od posamezne smeri: v javnem sektorju ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci, na ministrstvu, inšpekcijskih službah ali kot referenti na občinah in upravnih enotah, na področju razvoja podeželja in varstva okolja, kot srednješolski profesor, v različnih farmacevtskih, raziskovalnih, diagnostičnih laboratorijih, v farmacevtskih podjetjih, raziskovalnih inštitutih …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Vse smeri imajo mnogo različnih dejavnosti. Spoznavni piknik, tematska predavanja, kostanjev piknik, Ekosistemi Balkana in Raziskovalni tabor študentov biologije, Kalica, strokovne ekskurzije, glasnik ČasopisKA, druženja s profesorji, izleti.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Študentska organizacija Biotehniške fakultete je skozi vse leto izredno aktivna. Pohvali se lahko s svojimi projekti kakor s projekti društev v sklopu Biotehniške fakultete. Te projekte v večini vse sofinanciramo. Vsem študentom Biotehniške fakultete pomagamo zapolniti njihov prosti čas z raznimi dogodki in projekti, ki se odvijajo pod okriljem naše organizacije. Projekti so na izobraževalnem, dobrodelnem in zabavnem področju, poskrbljeno je, da se za vsakega nekaj najde. Eden največjih projektov je BF se igra, ki je namenjen celotni Biotehniški fakulteti, tako zaposlenim kot študentom. Namen dogodka je, da se študentje in profesorji povežejo ob zabavnih in interaktivnih igrah in tako skupaj preživijo kvaliteten čas

»Študij na Biotehniški Fakulteti ti nudi širok spekter znanja in odgovore na vsa skrita vprašanja narave. Tukaj si obravnavan kot oseba in ne številka, stik s profesorji je zelo oseben, vedno ti nudijo pomoč in nasvete, ki se porodijo ob morebitnih zadregah. Naučijo nas veliko teoretičnega, kot tudi praktičnega znanja ter želijo, da razmišljamo sami in si s tem krepimo razum.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Biologija (uni)

Biotehnologija (uni)

Gozdarstvo (vsš)

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (uni)

Kmetijstvo – agronomija (uni)

Kmetijstvo – agronomija in hortikultura (vsš)

Kmetijstvo – zootehnika (uni)

Kmetijstvo – živinoreja (vsš)

Krajinska arhitektura (uni)

Lesarsko inženirstvo (vsš)

Lesarstvo (uni)

Mikrobiologija (uni)

Živilstvo in prehrana (uni)

EKONOMSKA FAKULTETA

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Info telefon: 01 5892 400

www.ef.uni-lj.si

Študentski svet EF: [email protected]

Študentska organizacija EF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Visoka poslovna šola: 63 točk. Trajanje študija: 3 leta

Univerzitetna ekonomska in poslovna šola: 60 točk. Trajanje študija: 3 leta

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Diplomanti Ekonomske fakultete so na trgu zelo iskan kader v okviru izbrane usmeritve študijskega programa (UPEŠ 12 različnih usmeritev, VPŠ 9 usmeritev), ki ponuja zelo širok spekter delovnih mest. Diplomanti so zaposljivi na področju vodilnih delovnih mest (direktorji, vodje, sekretarji), širšem področju financ (bančništvo, zavarovalništvo, finančne institucije) in logistike ter kot tržniki, podjetniki, računovodje, analitiki itd.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Obštudijska dejavnost na Ekonomski fakulteti je izjemno pestra in našim študentom predstavlja ogromno dodano vrednost tekom študija. Organiziramo številne dogodke na izobraževalnem, športnem, kulturnem in zabavnem področju, kot so npr. predavanja s priznanimi gosti iz poslovnega sveta, praktične delavnice, strokovne ekskurzije v številna evropska mesta, spoznavne dogodke, Business Weekend, oglede podjetij in kulturnih ustanov, dobrodelni teden, smučanja, bowlinge, zabave itd.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA EKONOMSKE FAKULTETE

Na Ekonomski fakulteti smo aktivni na področju reševanja študijske problematike ter organizacije obštudijskih aktivnosti. Našim študentom ponujamo pester nabor aktivnosti, kjer si lahko naberejo dodatna znanja in izkušnje ter se povezujejo tako poslovno, kot tudi osebno. Širša ekipa Povezani EF šteje preko 50 aktivnih članov, ki jo sestavljamo skupina proaktivnih in ambicioznih študentov. Smo pravi prijatelji in izjemno povezana družba, ki ima vedno ogromno idej.

»Študij na Ekonomski fakulteti je čudovita in enkratna izkušnja. Na fakulteti vlada sproščeno vzdušje, poleg tega pa smo izjemno mednarodna fakulteta, ki ti ponuja ogromno možnosti za osebni razvoj in napredek. Že tekom študija se lahko odpraviš v mednarodno okolje na več kot 200 partnerskih šol in tako izkusiš mednarodno okolje, poleg teoretičnega in praktičnega znanja pa na fakulteti dobiš tudi veliko novih poznanstev in prijateljstev, ki trajajo celo življenje!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Denar in finance

Poslovna ekonomija

Mednarodna ekonomija

Bančni in finančni management

Management

Mednarodno poslovanje (tudi v ang)

Podjetništvo

Poslovna logistika (Oskrbovalne verige in logistika)

Poslovna informatika

Računovodstvo in revizija

Trženje (tudi v ang)

Turizem

Bančni in finančni management (vsš)

Management  (vsš)

Podjetništvo    (vsš)

Poslovna informatika (vsš)

Poslovna logistika (Oskrbovalne verige in logistika) (vsš)

Računovodstvo (vsš)

Trženje (vsš)

Turizem (vsš)

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 200 07 49

https://www.fa.uni-lj.si/, http://razstava.fa.uni-lj.si/vpis/

Študentski svet FA: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani sta dve smeri študija, arhitektura in urbanizem. Študij arhitekture je enoviti magistrski program, ki traja 5 let, študij urbanizma pa ima dve bolonjski stopnji, torej 3 leta prvostopenjskega univerzitetnega študija in 2 leti drugostopenjskega magistrskega. Opraviti je potrebno tudi preizkus sposobnosti. Če je prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, se šteje za študij arhitekture uspeh pri preizkusu sposobnosti 75 % točk, za študij urbanizma se šteje uspeh pri preizkusu sposobnosti 80 % točk.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Po končanem študiju se lahko arhitekt zaposli v projektivnih birojih, v upravnih in svetovalnih službah prostorskega načrtovanja, na občinah in ministrstvih ter v teoretski praksi. Deluje lahko tudi na vseh področjih oblikovanja, od grafičnega do industrijskega ter scenskega. Urbanist se lahko zaposli v arhitekturno – urbanističnih birojih, v raziskovalnih in razvojnih institucijah, na občinah in ministrstvih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Na fakulteti se vsako leto organizira predavanja tako domačih kot tujih strokovnjakov, delavnice učenja raznih veščin in t. i. »arhižure«, dogodke ob zaključku semestra in vsakoletne končne razstave.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA ARHITEKTURO

Na ŠOFA organiziramo nore zabave, ki so posebne ravno zaradi tega, ker potekajo na fakulteti, s tem lahko poslušaš underground izvajalce v predavalnici, kjer boš čez nekaj ur imel predavanje.

Naš študij temelji na temu, da moraš elemente v prostoru zaznati z lasnimi čuti, zato organiziramo med drugim tudi ekskurzije, ki nas popeljejo v svet. Poleg tega vsako leto študentom financiramo karte za arhitekturne festivale, kjer lahko poslušamo najbolj udarne zastopnike arhitekture.

»Tekom študija boste usvojili jezik, s katerim se boste naučili izražati svoje prostorske ideje. Dobili boste podlago teoretskih znanj, prav tako pa boste usposobljeni za likovno in tehnično izražanje. Skozi praktične predmete se boste naučili uporabe raziskovalnih in analitičnih metod, principov oblikovanja, nenazadnje pa tudi praktične uporabe raznoraznih računalniških programov. Ob izdelavi študijskih projektov boste pridobili veščine komuniciranja o prostoru in aktualnih prostorskih temah ter boste uposobljeni za reševanje in sodelovanje v širših diskurzih vezanih na prostor in okolje v katerem živimo.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Arhitektura

Urbanizem

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon 01 58 05 100

email: [email protected]

www.fdv.uni-lj.si

Študentski svet FDV: [email protected]

Študentska organizacija FDV: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (73 točk), Mednarodni odnosi (80,5 točk), Novinarstvo (54 točk), Sociologija – Kadrovski menedžment (60 točk). Ostali programi v preteklem letu niso imeli omejitve.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Družboslovni informatiki, podatkovni analitiki, novinarji, uredniki, kadroviki, politologi, politični svetovalci, strokovni sodelavci v mednarodnih organizacijah načrtovalci, svetovalci in izvajalci tržnokomunikacijskih dejavnosti v oglaševanju, pri odnosih z javnostmi, spletnem komuniciranju, medijskem načrtovanju, itd.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Možnost sodelovanja v društvih, ki so usmerjena glede na izobraževalni program, mednarodne ekskurzije, vključevanje v športne ekipe (košarka, nogomet), okrogle mize na teme aktualnega dogajanja, dobrodelne akcije, brucovanja, Kardeljeve igre, meddruštveni dogodki, PR teater, Fanfara …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

ŠOFDV je organizacija samoupravne skupnosti študentov, v katero se združujejo vsi študentje Fakultete za družbene vede. ŠOFDV sprejema, organizira in izvaja programe interesne dejavnosti študentov na področju kulture, športa, obštudijskega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, mladinskega turizma, založništva, informiranja, tehnične kulture in drugih področji interesnega delovanja študentov FDV. Poleg tega povezuje različna formalna in neformalna združenja študentov ter zagotavlja obveščenost študentov FDV o vseh zanje pomembnih vprašanjih.

»Prednost FDV-ja vidim predvsem v izjemno razgibanem obštudijskem življenju. Vsak študent lahko najde nekaj zase, saj društva ponujajo izobraževalne, zabavne, dobrodelne, športne in strokovne vsebine, kjer lahko dopolnimo in nadgradimo znanje, ki smo ga pridobili na predavanjih.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Družboslovna informatika

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti

Mednarodni odnosi

Novinarstvo

Obramboslovje

Politologija – javne politike in uprava

Politologija – študije politike in države

Sociologija

Sociologija – kadrovski menedžment

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Žanova ulica 3, 4000 Kranj

Telefon: (04) 260 18 50

https://fds.nova-uni.si/

Študentski svet FDŠ: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)         : brez omejitev.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

V javni upravi (ministrstva, javne agencije, občinske uprave, institucije Evropske Unije, mednarodne organizacije), v zasebnem sektorju …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Akademski forumi z aktualnimi temami, poletne, spomladanske in zimske šole, mednarodne znanstvene konference, predavanja tujih predavateljev.

»Fakulteta za državne in evropske študije se nahaja v samem centru Ljubljane, zato smo vedno v središču dogajanja. Pridi študirat k nam, če si želiš pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev.«

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 4768 411

http://www.fe.uni-lj.si/

Študentski svet FE: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Brez omejitev. Študij 1. stopnje traja 3 leta.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Možnost zaposlitve po končani 1. stopnji je izredno visoka, zaposljiv kader na vseh področjih, plače so konkurenčne. Vrsta zaposlitve je odvisna od posameznika.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovne delavnice elektronike, programiranja, odprte kode, robotike, delavnice izdelave elektronskih vezij, spletnih strani, interdisciplinarni strokovni študentski projekti, delavnice Kariernega centra Univerze v Ljubljani, tutorstvo, jezikovni tečaji, športno društvo Fakultete za elektrotehniko, vokalna skupina Fakultete za elektrotehniko, različna tekmovanja, hackatoni in podjetniške delavnice.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

Stromar.si je Študentska organizacija Fakultete za elektrotehniko in največja baza zapiskov za FE. Stromar.si organizira obštudijske dejavnosti; razne družbene informativne dogodke, ekskurzije in tečaje.

»Veliko praktičnega dela (veliko vaj in dela v laboratoriju), lepa urejenost fakultete, menza, možnost izposojanja gradiva na fakulteti (knjižnica), dobra podlaga za službo naprej – veliko sejmov, kjer imaš možnost povezovanja s podjetji, projekti v okviru faksa.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Aplikativna elektrotehnika (vsš)

Elektrotehnika (uni)

Multimedija (uni disciplinarni)

Multimedijske komunikacije (vsš)

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Aškerčeva cesta 7

Tel.: 01 47 69 500

www.ffa.uni-lj.si

Študentski svet FFA: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Enoviti magistrski študij farmacija (83 točk, trajanje študija 5 let); Kozmetologija (brez omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 84,8 točk, trajanje študija 3 leta), Laboratorijska biomedicina (91 točk, trajanje študija 3 leta).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Svetovalec v lekarni, farmacevt v razvoju v farmacevtski industriji, farmacevt v marketingu in prodaje na terenu, farmacevt v sektorju za raziskave in razvoj na področju registracij končnih izdelkov in v razvoju farmacevtskih tehnologij, klinični farmacevt, v forenzičnem laboratoriju, javni zdravstveni organizaciji (NIJZ), v razvojnem timu za kozmetike …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Študentski pikniki, strokovna farmacevtska ekskurzija, Zdravi zajtrk, Farmacevtski žuri, Božiček za en dan, Humanitarni stand-up …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA FARMACIJO

Člani Študentske organizacije Fakultete za farmacijo organiziramo tako zabavne kot vsebinske dogodke in tako skrbimo za pestro obštudijsko dogajanje. Našo ekipo sestavlja 6 super posameznikov. Združuje nas pozitiva, ki jo želimo razširiti med študente FFA.

»Na Fakulteti za Farmacijo, ne glede na to na kateri smeri si vpisan/-a, imaš velike možnosti za razvijanje svojih profesionalnih sposobnosti. Značilnost študija na naši fakulteti so visoka motiviranost študentov, raznolikost študijskih programov in obilo priložnosti na nadaljnji karierni poti. Poleg odličnih študijskih programov na fakulteti, naša študentska organizacija v sodelovanju z ostalimi študentskimi organi na fakulteti – Društvo študentov farmacije Slovenije in Študentski svet Fakultete za farmacijo poskrbi tudi za zelo zabavne obštudijske dejavnosti, v katerih imamo vključenih ogromno dogodkov, s katerimi nekoliko olajšamo in polepšamo težek študij na fakulteti.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Farmacija

Kozmetologija

Laboratorijska biomedicina

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 476 85 00

https://www.fgg.uni-lj.si/

Študentska organizacija FGG: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Geodet, geoinformatik, gradbeni inženir, okoljski inženir.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dobrodelni december, Toast dan, smučanje s Silami FGG, bowling s Silami FGG, piknik FGG.

»Na UL FGG pridobimo znanja, s katerimi si lahko zgradimo stabilno, urejeno in varno prihodnost. Poklic inženirja gradbeništva, geodezije ali okoljskega gradbeništva je nekaj najlepšega na planetu, saj z vsakodnevnimi nalogami združujemo okolje s človekom.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Geodezija in geoinformatika

Gradbeništvo

Operativno gradbeništvo (vsš)

Tehnično upravljanje nepremičnin (vsš)

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 479 8000

E-naslov: [email protected]

https://www.fkkt.uni-lj.si/

Študentski svet FKKT: [email protected]

Študentska organizacija FKKT: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Biokemija UN (88, 5 točk), Kemija UN (86 točk), Kemijska tehnologija VS (81 točk), Kemijsko inženirstvo UN (80 točk), Tehniška varnost UN (brez omejitev).

Prvostopenjski programi obsegajo tri letnike in se zaključijo z diplomskim delom v obsegu 15 ECTS, drugostopenjski pa dva letnika in se zaključijo z raziskovalnim in magistrskim delom v obsegu 50 ECTS.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Po končanem šolanju se zaposlujejo v raziskovalni dejavnosti, šolstvu, kemijski, farmacevtski, prehrambni in papirni industriji, zdravstvu, energetiki, komunalnih dejavnostih, forenzičnih znanostih ter drugih področjih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Mednarodno športno-znanstveno tekmovanje Tehnologijada, večdnevne strokovne ekskurzije v tujino, tradicionalni vikend študentov FKKT, tečaji in neformalna izobraževanja, kulturni in športni dogodki.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

ŠOFKKT sestavljamo pisana druščina študentov vseh smeri naše fakultete, ki z veseljem organiziramo dogodke in dejavnosti, ki vsakemu ponujajo možnost obštudijskega izobraževanja. V svoje vrste radi sprejmemo vsakogar, ki želi nadgraditi svoje organizacijske sposobnosti in doživeti veliko nepozabnih dogodivščin. Na fakulteti nas po navadi najdete v študentski sobici, kjer poleg naše ljubljene ŠO rastline vzklijejo tudi mnogi zanimivi projekti.

»Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je taka edinstvena zmes odličnih profesorjev, ki so tudi uspešni raziskovalci in svoje znanje nam – študentom podajajo iz »prvih bojnih linij« pri soočenju z realnimi problemskimi projekti. V raztopino omenjenega lahko »odpipetiramo« dobro opremljene laboratorije in kvalitetno izvedene vaje. Praktično delo, pridobljeno v okviru študija – tako laboratorijske vaje kot tudi samostojno raziskovalno delo – je ena pomembnejših kompetenc dobrega bodočega zaposlenega tako v akademskih vodah kot tudi različnih vejah industrije. Na FKKT pa seveda rada študiram tudi zaradi komponente pestrega nabora obštudijskih dejavnosti in nadvse simpatične lokacije fakultete. Da lahko na koncu dobimo idealno raztopino, pa so tu seveda vedno z mano podobno misleči študenti, s katerimi lahko v vsakem trenutku padem v najglobljo debato o tem, kako in zakaj se stvari dogajajo okoli nas ter kako iz narave pridobljena znanja aplicirati v neke uporabne tehnologije. Če se tudi ti trudiš na tak način razumeti vsakodnevne pojave, potem veš, da je učenje o kemiji pravi prvi korak na tvoji karierni poti.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Biokemija (uni)

Kemija (uni)

Kemijska tehnologija (vsš)

Kemijsko inženirstvo (uni)

Tehniška varnost (uni)

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 476 65 00

https://www.fmf.uni-lj.si/sl/

Študentski svet FMF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: v raziskovalnih dejavnostih.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI: tekmovanja, športne dejavnosti

»Na Fakulteto za matematiko in fiziko ste vabljeni vsi, ki vam naravoslovje leži in imate radi številke. Veliko dela na fakulteti je tudi raziskovalnega dela, skozi katerega študentje dobimo izkušnje tudi v praksi. Kasneje se zaposlujemo v najrazličnejših poklicih.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Finančna matematika (uni)

Fizika (vsš)

Fizikalna merilna tehnika (vsš)

Matematika (uni)

Pedagoška matematika (uni)

Praktična matematika (vsš)

Računalništvo in matematika (uni interdisciplinarni)

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož – Portorose

(05) 676 71 00

https://www.fpp.uni-lj.si/

Študentski svet FPP: [email protected]

Študentska organizacija FPP: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev na vseh programih.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: v Luki Koper, raznih špedicijskih podjetjih, privatnih jahtah in tovornih ter potniških ladjah.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Veslanje s t.i. »kuterji«, jadranje, v sklopu s študentskim svetom in študentsko organizacijo pa so organizirani tudi ostali vodni in poletni športi ob vodi. Na voljo so hkrati še tri športne ekipe – košarkarska, odbojkarska in nogometna.

»Na Fakulteti za pomorstvo in promet lahko izbirate med štirimi študijskimi programi, od teh sta prav dva edinstvena ter edina v Sloveniji. Nahajamo se pa v Portorožu, tik ob morju, kjer nam sončka nikoli ne zmanjka.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Ladijsko strojništvo (vsš)

Navtika (vsš)

Prometna tehnologija in transportna logistika (vsš)

Tehnologija prometa in logistika (uni)

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Večna pot 113, 1000 Ljubljana

01 / 479 8118

www.fri.uni-lj.si

Študentski svet FRI: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Računalništvo in informatika (UN) – 75 točk; Računalništvo in informatika (VŠ) – 79,8 točk; Računalništvo in matematika (UN) – 87,8 točk; Multimedija (UN) – 82,6 točk; Upravna informatika (UN) – brez omejitve

Vsak dodiplomski program traja 3 leta. Po želji se lahko vsak program nadaljuje tudi na 2. stopnji, ki pa traja 2 leti. Za vsak univerzitetni program je potrebna splošna matura ali pa poklicna s petim predmetom matematike, za visokošolski program pa je dovolj poklicna matura, četudi se toplo priporoča opravljen peti predmet matematike.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Možnosti je ogromno. Recimo zaposlitev kot inženir programske opreme, razvijalec spletnih strani, sistemski administrator, sistemski inženir, načrtovalec informacijskih sistemov, svetovalec za omrežno varnost, podatkovni analitik …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Spoznavni piknik vseh FRI študentov ob začetku študijskega leta, spoznavni Bowling, mnogi izobraževalni praktični dogodki, uvod v študij …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Člani ŠOFRI smo vedno na voljo za pomoč in informacije, prav tako so naša vrata vedno odprta za nove člane ter nova sodelovanja.

»Fakulteta nas dobro oboroži z znanjem in s svojim akademskim pogledom, da vse tisto, kar gospodarstvo po navadi ne more ponuditi. To je bistvena razlika med diplomantom naše fakultete in nekom, ki dela v tej stroki, fakultete pa ni obiskoval.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Multimedija (uni interdisciplinarni)

Računalništvo in informatika (uni)

Računalništvo in informatika (vsš)

Računalništvo in matematika (uni interdisciplinarni)

Upravna informatika (uni interdisciplinarni)

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

Tel.: (01) 280 92 40

https://www.fsd.uni-lj.si/

Študentska organizacija FSD: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Omejitev minimalno 67 točk. Dodiplomski program 4 leta, podiplomski pa 1 leto.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Center za socialno delo, ministrstvo, šolstvo, javni sektor, domovi za starejše, zapori, nevladne organizacije, zavodi, društva …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dobrodelni teden, kavni dnevi, zdrav zajtrk, drago je biti ženska …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Prijetna, zabavna, odprta in sprejemajoča ekipa, ki dela projekte za vse študentke in študente

»Študij socialnega dela te ne izoblikuje samo za delo, ampak ti pomaga, da postaneš bolj dovzetna in odgovorna oseba za svoja dejanja in čustva. Pridobiš širok spekter znanja s področja psihologije, sociologije, prava, antropologije … Postaneš bolj pozoren_a na družbene razlike, neenakosti, diskriminacijo in nasilje. Teorijo vsako leto preizkušamo tudi v praksi. Študij na naši fakulteti je zelo domač in prijeten, profesorji_ce so zelo dostopni_e, veliko imamo tudi priložnosti za medsebojno povezovanje znotraj fakultete.«

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

(01) 477 12 00

https://www.fs.uni-lj.si/sl/

Študentski svet FS: [email protected]

Študentska organizacija FS: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Univerzitetni program (brez omejitve), Visokošolski program (65 točk).

Oba dodiplomska programa trajata 3 leta, iz obeh se ponuja še dodatna možnost opravljanja magisterija. Iz VSŠ programa je potrebno narediti še diferencialni izpit Matematike 3 in dodatnega izbirnega predmeta.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Z opravljeno diplomo strojnega inženirja se lahko zaposliš praktično kjer koli v industriji. Vsaj enega od korakov v razvoju skoraj vseh izdelkov okoli nas je moral opraviti inženir strojništva, pa naj bo to šestilo, skodelica, steklenica … Povpraševanje po strojnih inženirjih je visoko in večina študentov si zaposlitev zagotovi pri podjetjih že tekom študija, preostali pa službo dobijo povprečno prej kot v enem mesecu po končanem študiju.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Študentom najbolj odmevne dejavnosti so: največji strojniški piknik v Sloveniji, vsakoletna tradicionalna brucovanja, božične in poizpitne zabave, strokovne ekskurzije kot ogled muzeja BMW, obisk Avtomoto show v Genevi, jezikovni tečaji, tečaji za čoln, CAM tečaji po zelo študentskih cenah, vrsta brezplačnih izobraževanj, praktičnih webinarjev, predstavitev podjetij in gaming dogodkov.

»S svojo izbiro fakultete sem zadovoljen, saj imamo predmetnik usmerjen le v naravoslovne in tehniške predmet, ki so mi zanimivi, tako da nimam odpora do učenja. Že od samega začetka mi je bilo všeč, da se vedno gradi na praktičnem znanju in izkušnjah, ki so v življenju nasploh pomembne, sploh pa pri iskanju zaposlitve.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Projektno aplikativni program (vsš)

Razvojno raziskovalni program (uni)

FAKULTETA ZA ŠPORT

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 520 77 00

https://www.fsp.uni-lj.si/

Študentski svet FŠ: [email protected]

Študentska organizacija FŠ: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Kineziologija (81,72 točk), športna vzgoja (70,06 točk), športno treniranje (69,65 točk). Točke se izračunajo na podlagi preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj (40%), splošnega uspeha na splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (45%) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (15%).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Vzgojitelj športne vzgoje za delo v obšolskih dejavnostih v osnovnih in srednji šolah (za naziv profesor športne vzgoje je potreben še študij na drugi stopnji), delo v programih kondicijske priprave in fitnes centrih kot osebni trenerji, trenerji za potrebe vrhunskega športa.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovno naravnane delavnice za dodatna znanja, mesečni cikli treningov, najbolj obiskani žuri, difovijada …

»Študij na Fakulteti za šport je zelo razgiban. Predmeti ne potekajo zgolj v predavalnicah, temveč se veliko vsebin izvaja v športnih dvoranah, laboratorijih ter tudi izven fakultete na raznih taborih. Tekom študija, se srečamo z raznovrstnimi športi, osvojimo znanja anatomije in fiziologije človeka, znamo svetovati na področju prehrane, telesne drže, primerne športne aktivnosti …«

ŠTUDIJSKE SMERI

Športna vzgoja

Kineziologija

Športno treniranje

FAKULTETA ZA UPRAVO 

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 55 00

fu.uni-lj.si

Študentski svet FU: [email protected]

Študentska organizacija FU: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Upravljanje javnega sektorja (UNI) (brez omejitev) – študij traja 3 leta, Upravna informatika (UNI) (brez omejitev) – študij traja 3 leta, Uprava (VSŠ) (brez omejitev) – študij traja 3 leta.Eden izmed pogojev za vpis je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Organi državne uprave (ministrstva, upravne enote, agencije, javni skladi), organi občinske uprave (občine), v uspešnih slovenskih in tujih podjetjih, institucije Evropske unije.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Strokovne ekskurzije (Bratislava, Beograd), izobraževalni seminarji, študentski ‘žuri’, brucovanja, teden dobrodelnosti (zbiranje oblačil, hrane), sejem rabljene literature, čokoladni dan, toast dan, hot dog dan, festival študentskega e-športa, Smoothie dan …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FAKULTETE ZA UPRAVO

Člani Študentske organizacije Fakultete za upravo smo dobri prijatelji in velika družina, ki je vedno vesela vsakega novega obraza. V naši družbi nikoli ne manjka smeha in zabave. S pridružitvijo boš pridobil/a nova poznanstva ter nova znanja in izkušnje na področju organiziranja. Več o nas najdeš na naši spletni strani https://www.ful-povezani.si/ ter na našem Facebook (FUL Povezani) in Instagram profilu (@fulpovezani), kjer smo ti na voljo za vsa vprašanja.

»Vsakemu, ki ga zanimajo ekonomija, pravo, informatika, management in podobna področja, toplo priporočam študij na Fakulteti za upravo, saj je študij tukaj več, kot pa le učenje. Majhnost fakultete nam omogoča, da se študentje lažje povežemo med sabo, prav tako pa je lažja komunikacija s profesorji in strokovnimi službami. Profesorji so zelo prijazni in so nam vedno pripravljeni prisluhniti, ko imamo študentje težave, prav tako pa je na fakulteti zelo dobro organizirano tutorstvo, preko katerega nam študentje višjih letnikov pomagajo pri razumevanju snovi. Izpiti niso preveč zahtevni, je pa pomembno, da se študira sproti ter se aktivno sodeluje na vajah in predavanjih. Vaje so večinoma obvezne, zahteva se 80 % prisotnost, predavanja pa v večini niso obvezna. Študentje smo zelo zadovoljni z urnikom, saj ni preveč natrpan, zato nam ostane veliko prostega časa za različne obštudijske dejavnosti, prav tako pa lahko brez problemov poleg študija opravljamo še študentsko delo. Študentska organizacija organizira zelo zanimive dogodke, ki lepo popestrijo študentsko življenje in se jih večina študentov z veseljem udeležuje.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Uprava (vsš)

Upravljanje javnega sektorja (uni)

Upravna informatika (uni)

FILOZOFSKA FAKULTETA

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 10 00

Email: info.uni-lj.si

Spletna stran: https://www.ff.uni-lj.si/

Študentski svet FF: [email protected]

Študentska organizacija FF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Omejitve različne glede na smer študija. Vsi programi so 3+2. Torej 3 letni dodiplomski študij in 2 letni magistrski študij. Kasneje možno opravljanje tudi doktorata.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Preveč različnih smeri, saj ima vsaka smer več najpogostejših zaposlitev. Primer prevajalci različnih tujih jezikov, jezikoslovci, lektorji, zgodovinarji, geografi, psihologi, pedagogi, profesorji različnih predmetov (Filozofska fakulteta omogoča SDPM modul) …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Šoffkina brezplačna ekskurzija, Filozajtrk, Filozofski maraton, Rdeča nit, Kako si?, brucovanja, tutorske čajanke, Filožur, okrogle mize z različnimi tematikami, oddelčne ekskurzije in pikniki …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA FILOZOFSKE FAKULTETE

Naš ŠOVZ se krajše imenuje ŠOFF (Študentska organizacija FF), katerega skrb je za interesne dejavnosti študentk_ov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.). UO ŠOFF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti, so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsak_a študentka_t Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsak_a študentka_t. UO ŠOFF tako sestavlja 24 članic_ov. Za študentke_e posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek  v UO ŠOFF eno_ega predstavnico_ka. Na predsedstvo UO ŠOFF se lahko obrnete na [email protected]. Dejavnosti UO ŠOFF pa so vidne na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL.

»Na Filozofski fakulteti je super študirati, ker je veliko različnih smeri študija, ki jih lahko med seboj z lahkoto kombiniraš, saj omogoča dvopredmetne programe. Torej lahko dve tebi ljubi smeri združiš in si tako pridobiš kar dvojni naziv (izobrazbo). Super je tudi, ker nudi veliko zunanjih izbirnih predmetov iz vseh smeri in lahko tako dodatno še poglobiš znanje na dodatnem področju, ki te zanima. Študentska organizacija Filozofske fakultete prireja veliko različnih dogodkov in vsebin namenjenih vsem študentom od obštudijskih do bolj strokovnih in tako poleg študija z lahkoto najdeš dejavnost, ki te veseli ob tem kar na fakulteti.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko (E in D)

Oddelek za arheologijo (E)

Oddelek za azijske študije: Japonologija (E in D), Sinologija (E) in Kulture vzhodne azije (D) – Koreanistika ali Sinologija

Oddelek za bilbiotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (E in D)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (E in D)

Oddelek za filozofijo (E in D)

Oddelek za geografijo (E in D)

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko: Nemcistika (D) in Germanistika (E)

Oddelek za klasično filologijo: Latinski jezik, književnost in kultura (D), Grški jezik, književnost in kultura (D), Antični in humanistični študiji (E)

Oddelek za muzikologijo (E)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko (E in D)

Oddelek za prevajalstvo: Medjezikovno posredovanje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje: Primerjalno jezikoslovje (D) in Splošno jezikoslovje (D)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (E in D)

Oddelek za psihologijo (E)

Oddelek za romanske jezike in književnosti: Francistika (D), Španski jezik in književnost (D), Italijanski jezik in književnost (D)

Oddelek za slavistiko: Češki jezik in književnost (D), Južnoslovanski študiji (D), Polonistika (D), Primerjalno slovansko jezikoslovje (D), Rusistika (D), Slovakistika (D)

Oddelek za slovenistiko (E in D)

Oddelek za sociologijo: Sociologija kulture (E) in Sociologija (D)

Oddelek za umetnostno zgodovino (E in D)

Oddelek za zgodovino (E in D)

MEDICINSKA FAKULTETA

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

01 543 77 00

https://www.mf.uni-lj.si/

Študentski svet MF: [email protected]

Študentska organizacija MF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Za splošno medicino 87,5, za dentalno medicino pa 84. Edini pogoj za vpis je, da je vpisani imel na maturi vsaj en naravoslovni predmet (kemija, fizika, biologija). Študij traja 6 let.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Splošna medicina – zdravnik

Dentalna medicina – zobozdravnik

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Številni projekti, ki skrbijo za ozaveščenost splošne populacije glede različnih tematik. V tem času imata veliko odgovornost projekt Imuno in projekt Virus, ki ozaveščata ljudi glede virusa Covid-19 in pomembnosti cepljenja. Dodatna izobraževanja in kongresi. Redno so organizirane tudi študentske zabave, med katerimi je najbolj znan tradicionalni »Pajzl«.

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA MEDICINSKE FAKULTETE

Vsako leto organiziramo dobrodelni teden za pomoč določeni skupini ljudem v stiski. Vsako leto organiziramo dodatna izobraževanja. Študij se trudimo popestriti z organiziranjem zabav, božično-novoletnih izletov in drugih zabavnih aktivnosti

»Študij na Medicinski fakulteti je zelo zahteven, vendar zanimiv. Skozi študij se pripravljaš na težak poklic, ki nas čaka, zato tudi študij ne more biti enostaven. Vseeno ti ni žal za številne ure, ki jih preživiš za knjigami, saj veš, da boš nekoč sprejemal odločitve, ki bodo močno vplivale na življenje posameznika. Z vpisom na Medicinsko fakulteto sprejemaš veliko odgovornost, z njo pa pride tudi velika nagrada, saj ni boljšega občutka, kot ko nekomu izboljšaš oz. rešiš življenje.

Med samim študijem pridobiš enormno količino znanja, prav tako pa imaš omogočeno veliko možnosti za dodatna raziskovanja, izobraževanja, pisanje člankov itd. Veliko študentov se odloči tudi za izmenjave in študij v tujini, kar ti dodatno razširi obzorja.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Dentalna medicina

Medicina

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULETA

Aškerčeva cesta 12

SI-1000 Ljubljana

Tel: 01/47 04 500

Faks: 01/47 04 560

E-pošta: [email protected]

Snežniška ulica 5

SI-1000 Ljubljana

Tel: 01/20 03 200

Faks: 01/20 03 270

E-pošta: [email protected]

https://www.ntf.uni-lj.si

Študentski svet NTF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Brez omejitev. Sprejemni izpit se izvaja na študijskem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Geolog, strokovnjak za razvoj in raziskave materialov …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

3KOT, Skok čez kožo, dogodek Dobrodelni december, spoznavni žur, različni izleti (Gardaland, smučanje v Cerknem).

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE

ŠONTF sestavlja 6 študentov z različnih študijskih smeri in letnikov, zaradi česar se lahko posvečamo prav vsem oddelkom na fakulteti in jih vključujemo v različne projekte in dejavnosti. Ves čas smo na voljo za vprašanja študentov, njihove pobude in za različne ideje za nove projekte. Pri projektih ŠONTF lahko sodeluje vsak, ki si tega želi, zato vedno vabimo nove študente naše fakultete, da se pridružijo našim sestankom, saj sledimo načelu »več glav več ve«.

Poleg sodelovanja pri projektih smo vsi člani ŠONTF tudi prijatelji v zasebnem življenju, kar si štejemo kot velik plus, tudi pri realizaciji naših idej.

»Naravoslovnotehniška fakulteta je članica Univerze v Ljubljani, ki študentom ponuja znanje z različnih področij. Sestavljajo jo štirje oddelki, na katerih poteka raziskovalna in pedagoška dejavnost na šestih različnih področjih. To pomeni, da je izbira študija, primernega za posameznika, obsežna. Poleg kvalitetnega študija imamo na fakulteti možnost sodelovati pri veliko projektih, se pridružiti organizaciji izobraževanj, zabav in drugih obštudijskih dejavnosti. Ves čas smo na fakulteti vključeni v različne projekte, zato pestrega dogajanja ne zmanjka.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Geologija (uni)

Geotehnologija in okolje (uni)

Geotehnologija in rudarstvo (vsš)

Grafična in medijska tehnika (vsš)

Grafične in interaktivne komunikacije (uni)

Inženirstvo materialov (uni)

Metalurške tehnologije (vsš)

Načrtovanje tekstilij in oblačil (uni)

Oblikovanje tekstilij in oblačil (uni)

Tekstilno in oblačilno inženirstvo (vsš)

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Kardeljeva Ploščad 16, 1000 Ljubljana

01 589 22 00

[email protected], [email protected]

http://www.pef.uni-lj.si/

Študentski svet PEF: [email protected]

Študentska organizacija PEF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Dvopredmetni učitelj (smeri: biologija, gospodinjstvo, kemija, fizika, matematika, računalništvo, tehnika) – brez omejitve; Likovna pedagogika (56,67 točk ter opravljen preizkus likovne nadarjenosti); Logopedija in surdopedagogika (96,4 točk ter opravljen komunikacijski preizkus); Predšolska vzgoja (90 točk); Razredni pouk (68 točk); Socialna pedagogika (86,6 točk); Specialna in rehabilitacijska pedagogika (88,5 točk).

Vse smeri trajajo 4 leta na dodiplomskem študijo in potem 1 leto na podiplomskem, izjema je Predšolska vzgoja, ki je 3 + 2.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

V šolah, vrtcih, javnih zavodih za delo z otroki in mladino, mladinskih centrih …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Brezplačni treningi nogometa, odbojke, skupinskih vadb itd. Odmevni so tudi projekti Študentske organizacije PEF (piknik pedagogov, tržnica prostovoljnih del, dobrodelni december, Kulturni maraton, tematski dnevi s hrano, strokovna in potopisna predavanja, tečaj masaže, tečaj prve pomoči dojenčkom in otrokom itd.), Olimpijada vseh pedagoških fakultet v Sloveniji. Urejen je tutorski sistem, ki dobro zastopa študente v primeru študijskih težav (Študentski svet PEF).

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA PEDAGOŠKE FAKULTETE

Smo skupina aktivnih študentov, ki na Pedagoški fakulteti v Ljubljani skrbi za organizacijo različnih projektov in dogodkov. Ekipo sestavljamo študentje različnih smeri in letnikov, ki se med sabo dobro razumemo in tako nismo samo ekipa ampak tudi zelo dobri prijatelji. Prav tako smo na voljo vsem študentom za razna vprašanja. Ker imamo radi razgibano, pestro in pozitivno življenje, poskrbimo, da se to kaže tudi pri naših projektih in znotraj ekipe. Vsak pripomore k še boljši in energični celoti ekipe. Več o naših dogodkih in projektih pa lahko izveš na FB strani: Najboljši pedagogi in Študentska organizacija Pedagoške fakultete ter na Instagramu: najboljsi.pedagogi.

 

»Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje (vzgojitelje predšolskih otrok, profesorje razrednega pouka, likovne pedagoge, dvopredmetnih profesorjev … ). Pedagoška fakulteta UL je edina ustanova v Sloveniji, kjer se lahko izobražujejo bodoči specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi in surdopedagogi ter socialni pedagogi. Študij na Pedagoški fakulteti omogoča pridobitev številnih splošnih, akademskih in pedagoških strokovnih kompetenc. Čeprav nas je na fakulteti res veliko število študentov, nismo samo številka, saj imajo profesorji do nas tako strokovni kot pedagoški odnos. Veliko samega znanja pridobimo tudi med opravljanjem obvezne prakse, ki je eden izmed najlepših delov študija, saj se v praksi največ naučimo, hkrati pa vidimo, da je biti pedagog res sanjski poklic. Male zmagi na praksi in široki nasmeški otrok nas motivirajo v času študija. Hkrati pa je na fakulteti možna tudi izbira raznih obštudijskih dejavnosti, udeležba v študentskih sekcijah (za določeno smer), Študentski organizaciji PEF itd., ki samo nadgradijo posameznikove organizacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja, možnost spoznavanja večjega kroga ljudi in sprostitve. Ob študiju na Pedagoški fakulteti se tako zavedaš, da je poučevanje lahko najboljša služba na svetu.«

ŠTUDIJSKE SMERI

Dvopredmetni učitelj: biologija, gospodinjstvo, fizika, kemija, matematika, računalništvo, tehnika

Likovna pedagogika

Logopedija in surdopedagogika

Predšolska vzgoja

Socialna pedagogika

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

PRAVNA FAKULTETA

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 420 31 00

http://www.pf.uni-lj.si/

Študentski svet PF: [email protected]

Študentska organizacija PF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): 72 točk

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Sodnik, tožilec, državni odvetnik, odvetnik, notar, pravnik v gospodarstvu ali javni upravi, zaposlitev na institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Svetovna, regionalna in državna moot court tekmovanja, mednarodne izmenjave prek Erasmus+ ali sklenjenih bilateralnih sporazumov, pravne ”klinike”, mednarodni forumi, tečaji tujih jezikov, okrogle mize gostujočih predavateljev, pevski zbor, ekskurzije (npr. New York), športna tekmovanja UL.

»Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je najstarejša in najbolj ugledna pravna fakulteta v Sloveniji. Zakaj študirati tu? Zanima te pravo. Zakaj ne kje drugje? Ker je kot takšna tudi v očeh zaposlovalcev in tako vsaj za en korak olajša vstop v trg dela.«

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

(01) 2342 454

https://vss.scpet.si/vss/

Študentska organizacija ŠCPET: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Izvaja se program Telekomunikacij in Ekonomije, oba programa trajata dve leti (redno) oziroma do tri leta (izredno). Brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Telekom, RTV Slovenija, Telemach, A1, NIL, ABANKA, SKB, NLB, DARS, Delavska hranilnica, Vzajemna, Triglav …

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Cisco akademija in SAP akademija, izmenjava Erasmus+ (možnost prakse v tujini).

»Za študij Telekomunikacij sem se odločila, saj me je od vedno zanimal tehnološki pogled na svet. Od kar pomnim, me zanima, kako delujejo elektronske naprave. Zanima me izboljšanje in olajšanje vsakdanjega življenja z vpeljavo tehnoloških rešitev. ŠC PET ima odličen dvoletni program, ki omogoča pridobivanje znanja ne samo iz tehnične stroke, ampak pridobivanje tudi znanja mehkih veščin. Študij je več kot izobraževalna ustanova, s primeri iz vsakdanjega življenja in dobro prakso nas poskušajo vpeljati v domači in tuji gospodarski svet. Všeč mi je to, da je študij prilagojen v dobrobit študenta in omogoča opravljanje nekaterih predmetov s kolokviji. Prav tako mi je všeč, da za predavatelje nismo le številka, vedno so nam pripravljeni priskočiti na pomoč. Šola nam tudi omogoča sodelovanje na raznih tečajih in akademijah, ki razširjajo naša obzorja. Za študij telekomunikacij sem se tudi odločila zaradi vidika zaposlitvene varnosti. Študij telekomunikacije omogoča velik izbor nadaljevanja študija oziroma zaposlitve.«

TEOLOŠKA FAKULTETA

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 434 58 18

https://www.teof.uni-lj.si/

Študentski svet TF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: duhovnik, terapevt, učitelj

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Dan Teološke fakultete (športno družabni dan, kjer se srečamo vsi študentje in profesorji), ekskurzije …

»Teološka fakulteta ne uči samo vere, ampak je fakulteta, ki pokriva mnogo različnih družbenih tematik. Je edina teološka ustanova v Sloveniji, njene korenine pa segajo že v srednji vek. Pridi, če te zanima teologija!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Teološki in religijski študiji

Teološki študiji (dvodisciplinarni)

VETERINARSKA FAKULTETA

Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana

(01) 477 91 00

https://www.vf.uni-lj.si/

Študentski svet VF: [email protected]

Študentska organizacija VF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): omejitev 86,5 točk

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: veterinar

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Izmenjave v okviru IVSA, ekskurzije v tujino (npr. konjeniški sejem Verona).

»Študij na Veterinarski fakulteti je super zato, ker je študij na nivoju, predmeti zanimivi, praksa poučna in težavnost primerna poklicu, ki ga bomo po študiju opravljali in živeli. Dvakrat premisli preden prideš, a če si že odločen, ti ne bo žal.«

VISOKA ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE

Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče

Domov

Študentska organizacija VŠRS: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021): brez omejitev

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Možna zaposlitev je na primer v različnih muzejih, pri restavriranju raznih umetnin in pri delu z grafičnim oblikovanjem.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo v različna evropska mesta. V letu 2019 smo odšli na strokovno ekskurzijo v Milano.

»Na Visoko šolo za risanje in slikanje sem se vpisal, zato ker me je od vedno zanimala umetnost in oblikovanje. Visoka šola za risanje in slikanje mi bo prinesla veliko novih veščin in znanj.«

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Naslov: Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 300 11 11

Spletna stran: www.zf.uni-lj.si

Študentski svet ZF: [email protected], [email protected]

Študentska organizacija ZF: [email protected]

OMEJITVE IN POGOJI ZA VPIS (2020/2021)

Babištvo (94,6), Delovna terapija (83,5), Fizioterapija (96,49), Laboratorijska zobna protetika (68,46), Ortotika in protetika (brez omejitev), Radiološka tehnologija (94), Sanitarno inženirstvo (60,5), Zdravstvena nega (80).

Eden izmed pogojev za vpis je izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.

Vsi dodiplomski študijski programi trajajo 3 leta, razen program Sanitarnega inženirstva, ki traja 4 leta.

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Najpogosteje se naši diplomanti zaposlijo v eni izmed zdravstvenih ustanov širom Slovenije, kjer opravljajo poklic, za katerega so se izobraževali na naši fakulteti. Peščica jih svojo kariero posveti pedagoškemu delu in izobraževanju bodočega zdravstvenega kadra ali se odloči za raziskovalno delo na področju zdravstva.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Naša najbolj prepoznavna dogodka sta zagotovo tradicionalni Zdravstveni vikend, ki se vsakoletno odvija v mesecu novembru in se ga redno udeležuje ogromno število študentov Zdravstvene fakultete in še en tradicionalni dogodek, naš Dobrodelni božični Stand-up, ki ga vsakoletno pripravljamo v mesecu decembru v sklopu Dobrodelnega tedna Zdravstvene fakultete, kjer zbiramo majhne pozornosti za otroke iz socialno ogroženih družin v sodelovanju z Rdečim križem. Seveda prirejamo še obilico drugih dogodkov, kot so npr. krvodajalske akcije, festival študentskega športa, izobraževalne delavnice in predavanja, zabave …

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE FAKULTETE

Pri ŠOZF se zelo resno ukvarjamo s študentsko problematiko na naši fakulteti in se držimo načela, da zastavljene cilje tudi vedno izpolnimo. Prav iz tega razloga smo vedno pripravljeni prisluhniti našim študentom in si želimo z njimi preživeti čim več časa. V prostem času smo zelo družabna in vesela druščina, zelo težko preživljamo čas ločeni drug od drugega. Prav iz tega razloga se vsak izmed nas počuti kot del ene zares velike družine.

»Študij na Zdravstveni fakulteti ti omogoči pridobiti znanje in veščine, ki jih boš potreboval ob vstopu na trg dela. Če te veseli delo z ljudmi in v sebi čutiš željo po pomoči sočloveku, potem je študij na naši fakulteti pravi zate, saj te bo pripravil na timsko delo in bo v tebi še naprej razvijal čut do sočloveka. Prav tako se boš tekom študija lahko odpravil na študijsko izmenjavo v tujino. Iz prve roke ti pa lahko povem, da boš na fakulteti našel svoj drugi dom in stkal veliko novih in predvsem večnih prijateljstev!«

ŠTUDIJSKE SMERI

Babištvo (vsš)

Delovna terapija (vsš)

Fizioterapija (vsš)

Laboratorijska zobna protetika (vsš)

Ortotika in protetika (vsš)

Radiološka tehnologija (vsš)

Sanitarno inženirstvo (uni)

Zdravstvena nega (vsš)